Инвесторам и акционерам

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік (Інформація з ЕЦП), (XML), (XML з ЕЦП).

Повідомлення про підсумки голосування на Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД», що відбулись 02.04.2021 р. (Повідомлення з ЕЦП),

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік (Інформація з ЕЦП), (XML), (XML з ЕЦП).

Повідомлення до Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД", скликаних на 02 квітня 2021 р. (Повідомлення з ЕЦП).

Повідомлення про проведення річних загальних зборів 02.04.2021 р. (Повідомлення з ЕЦП).

Повідомлення про спростування інформації, викладеної в Повідомленні про проведення Річних загальних зборах акціонерів (Повідомлення з ЕЦП).

Повідомлення про проведення річних загальних зборів 02.04.2021 р. (Повідомлення з ЕЦП). (Повідомлення з ЕЦП та печаткою).

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 23.11.2020 р. (Повідомлення з ЕЦП), (XML), (XML с ЕЦП).

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 15.09.2020 р. (Повідомлення з ЕЦП), (XML), (XML з ЕЦП).

До уваги акціонерів! Повідомлення про зміну строку проведення Річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД", які були скликані на 24.04.2020 р., через заборону до 24 квітня на проведення всіх масових (культурних розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів. (Повідомлення з ЕЦП).

Повідомлення про проведення річних загальних зборів 24.04.2020 р. (Повідомлення з ЕЦП).

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Повідомлення до Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД», скликаних на 24 квітня 2019 р.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів 24.04.19

Повідомлення щодо виплати дивідендів 2018

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Информация о предоставлении согласия на заключение значительных сделок 2018

Информация об изменнениии должностных лиц 2018

Повідомлення до Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД», скликаних на 20 квітня 2018 р.

Порядок денний, а також проекти рішень Річних загальних зборів акціонерів які відбудуться 20.04.2018р., що додаються на підставі пропозицій акціонерів

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ: 20.04.2018р. відбудуться загальні збори акціонерів

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 29.05.2017р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ: 21.04.2017 року о 12.00 відбудуться загальні збори акціонерів

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ: 25.10.2016 року о 12.00 відбудуться позачергові загальні збори акціонерів

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ: 06 квітня 2016 року о 12.00 відбудуться загальні збори акціонерів

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Сведения об изменении состава должностных лиц 2015

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ: 22 квітня 2015 року о 12.00 відбудуться загальні збори акціонерів

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ: 24 квітня 2014 року о 12.00 відбудуться загальні збори акціонерів

Положение о сборах

Отчетность эмитента 2012г. 

Уведомление акционеров о проведении собрания 29.11.13г.

Сведение об изменении состава должностных лиц эмитента

Решения собрания акционеров 24.04.2013г.

Положение о наблюдательном совете

Положение об общем собрании акционеров

Положение о правлении

Положение о ревизионной комиссии

Устав общества 2013

Сведения об изменении состава должностных лиц эмитента (добавлено 09.08.2012)

Cведения об изменении состава должностных лиц эмитента

Cведения о принятия решения о выкупе собственных акций

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

 

X